30 de desembre 2008

La gravetat quàntica de bucles

Després d’haver intentat explicar de forma senzilla dues de les grans teories que intenten superar la teoria de la relativitat d’Einstein i les seves conseqüències (la teoria de supercordes i la triangulació dinàmica causal), quedava un petit deure moral envers la tercera gran candidata: la gravetat quàntica de bucles.
Com les anteriors s’intenta aplicar els principis de la mecànica quàntica a la relativitat general per tal de formular una teoria unificada. En aquest cas el procés seguit va ser reformular matemàticament la relativitat general per a assemblar-se a l’electromagnetisme clàssic (on els bucles serien semblants a les línies de camps magnètics i elèctrics, per després aplicar els principis quàntics a aquests bucles.
El primer resultat que s’obté és que l’espai-temps no és continu com deia Einstein, sinó que, a l’igual que la matèria, està dividit en àtoms de volum de l’ordre de 10^-35 m (longitud de Planck en la què els efectes gravitatoris i quàntics són equiparables). Una propietat important d’aquests “àtoms” és que tenen una capacitat d’emmagatzematge de la matèria i l’enegeria finites, la qual cosa impedeix l’existència de qualsevol singularitat, ja sigui a l’origen de l’univers o en els forats negres. L’espai quàntic atòmic seria com una espècie d’esponja, en la qual la gravetat (normalment atractiva) originaria forces de repulsió un cop superat el llindar d’energia finita capaç d’absorbir (com l’esponja expulsa aigua a través dels seus porus quan ja no pot absorbir-ne més).
Amb aquest model obtenim dos grans avantatges respecte la relativitat clàssica i d’altres teories: evitem el punt de densitat infinita en el moment del Bing Bang i obtenim de forma natural el període d’inflació còsmica posterior (expansió accelerada de l’univers observada empíricament) sense haver-lo d’introduir ad hoc en el model.
Quines són les conseqüències pràctiques de la teoria? Doncs que el temps és infinit i el Big Bang va ser l’origen del nostre univers després d’un gran rebot. Aquest rebot podria ser originat després de la contracció d’un univers precedent relativament semblant al nostre (però asimètric, com si a un globus el capgiréssim), que després d’implosionar fins al seu màxim de densitat permesa, va explotar en l’univers actual. De totes maneres els efectes quàntics durant aquest rebot són tan grans que realment no podem predir certament com era l’univers abans del Big Bang, amb la qual cosa aquell podia haver estat una superposició quàntica molt diferent al què ens poguem imaginar.
Sembla doncs que serà difícil amb aquesta teoria avançar molt més en el d’on venim. El millor d’ella és que prediu certs efectes físics que en anys propers podrien ser mesurats per acceptar la seva validesa (com variacions ínfimes en la velocitat de la llum segons la seva longitud d’ona i que podrien ser percebudes en fonts que han realitzat un gran viatge com les explosions de rajos gamma). La teòrica frustració per la nostra ignòrancia del passat previ al Big Bang és per contra un bendició conceptual per la teoria: un univers etern aniria en contra de la segona llei de la termodinàmica... excepte si aquest gran rebot és realment l’origen d’un estat completament nou on el nombre d’atoms espai-temps s’ha pogut veure modificat respecte al seu passat.

Basat en l'article "Rebote del universo" de Martin Bojowald, Investigació i Ciència desembre 2008

0 comentaris: