04 de novembre 2008

L'automòbil del futur

Aquesta tarda he assistit a la conferència "L'automòbil del futur" que organitzava la càtedra UPC amb la col.laboració d'Applus. La veritat que m'hi vaig apuntar sense saber massa de què anava, doncs el títol era molt genèric i podia anar des de les alternatives energètiques de motopropulsió a, com ha sigut el cas, les novetats electròniques en els cotxes del futur inminent, en aquest cas especialment aplicades en el tema de la seguretat activa per evitar accidents. En tot cas, per canviar la rutina trobava interessant informar-me de novetats de desenvolupament en el meu sector encara que poc tinguessin a veure amb la meva àrea en concret.
La conferència ha estat prou interessant. Després d'una primera introducció sobre les causes dels accidents (95% intervenen errors humans, 76% única causa, 38% distraccions i 50% en condicions de mala visibilitat), s'han explicat els treballs que s'estan portant a terme en el desenvolupament de sistemes HMI (Human-Machine-Interface). Sense deixar de tenir-se en compte, en temes de seguretat passiva (minimitzar conseqüències de l'accident) s'han assolit uns nivells molt alts que impliquen uns costos elevadíssims per millores molt modestes, per la qual cosa el gran treball futur està en la seguretat activa (intentar evitar l'accident). En aquest apartat, en els últims anys s'havia treballat molt en solucions correctores de la dinàmica del vehicle, amb sistemes de gran importància com l'ABS o l'ESC.
Per tant el camp de major desenvolupament avui en dia està en els ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Són sistemes que mitjançant tecnologies radar, làser, infrarroja i de càmara, optimitzen la il.luminació i visió del conductor, creen una interfícies cotxe-entorn o activen els sistemes precolisió (aquest darrer concepte una mica a cavall entre seguretat activa i passiva, prepara el cotxe abans de la col.lisió perquè els sistemes de seguretat passiva funcionin optimament i es minimitzin per tant les seqüel.les físiques de l'accident). Dins dels primers camps trobem sistemes ja comercialitzats i sistemes encara en desenvolupament com: sistema d'adaptació del llums en cruïlles i revolts (AFL), de visió nocturna (NV), d'intensitat gradual de les llums de fre (ARS), controls adaptatius de la velocitat (ACC), detecció de peatons (PD), asissitències en interseccions (IA), sistemes de manteniment de carril (LDW) i d'ajut de visió pels angles morts (LCA), o sistemes de detecció de distraccions i somnolència del conductor. Tot això junt amb els sistemes IVIS (In-Vehicle Information Systems) com el GPS o e-call, els futurs sistemes de comunicació entre vehicles i els sistemes de comunicació i entreteniment (mòvils bluetooth, DVD, lectors de música, etc.) que els clients exigeixen en un cotxe modern, fan que la quantitat d'informació que ha de gestionar el conductor vagi en augment, i per tant, pugui ajudar a contribuir més, en comptes d'ajudar, a les distraccions respecte la primera gran prioritat de tot conductor: mans al volant i vista al front.
En aquest context neix el projecte AIDE (Adaptative Integrated Driver-vehicle interfacE), en el qual han treballat 28 empreses (entre elles SEAT) en un gran projecte finançat en gran part per la UE. Sobre diferents perfils de vehicle i conductor (en aquest cas basat en edat i experiència, no en conducta), els objectius del mòdul desenvolupat són crear un software integrat en el cotxe que prioritzi el què, quan i com ha d'arribar la informació al conductor. En un exemple pràctic, el sistema AIDE posaria en espera l'entrada d'una trucada, quan aquesta arriba en una entrada de rotonda en condicions de pluja intensa, permetent-la només quan la càrrega cognitiva del conductor s'alleugera.

1 comentari:

_TT_ ha dit...

Esto me recuerda a Demolition Man, cuando Stallone se mete un piño con el coche, y todo el habitáculo queda envuelto por una espuma que protege al conductor. A ver si lo inventan